Wolny rodnik

Jeśli wolny rodnik BH3 • nie zostanie odpowiednio zredukowany z powrotem do BH4, szybko ulegnie degradacji do nieaktywnego BH2 [58]. Tworzenie BH2 jest w rzeczywistości bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, ponieważ BH2 konkuruje z BH4 w wiązaniu do NOS, BEZ produkcji tlenku azotu.

Kiedy taki wolny rodnik spotka cokolwiek na swojej drodze, natychmiast się z tym łączy, czego skutkiem jest nowotworzenie, starzenie i destrukcja tkanek. Wolne rodniki są produkowane przez UV, dym papierosowy, spaliny ale r wnież nasz organizm wytwarza ich całkiem sporo np w procesie metabolizmu. Reaktywne formy azotu (RFA) – grupa związk w. W warunkach fizjologicznych pełnią rolę w obronie organizmu przez mikrobami.Do reaktywnych form azotu zalicza się tlenek azotu (NO) oraz jego pochodne, powstające w wyniku przemian metabolicznych: kation nitrozylowy (NO +), anion DPPH: a) wolny rodnik, b) forma zredukowana Fig. 1. DPPH: a) free radical, b) reduced form W badaniach nad skuteczno ści ą antyoksydant w